Hvorfor gå på kompromis?

Som procesadvokater er vi blandt de førende advokatfirmaer, når det handler om at føre sager i retten. Det er vores speciale. Hvilket betyder, at vi konsekvent og kompromiløst klæder os på til at gå hele vejen. Det er den attitude og vindermentalitet, der gør en forskel for vores klienter.
Velkommen til Németh Sigetty Advokater.

Personer

Fagområder

Arbejds- og ansættelsesret

Hos Németh Sigetty har vi omfattende erfaring med alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten og bistår såvel i relation til indgåelse og udformning af kontrakter, bonusprogrammer mv.

– LÆS MERE –

Corporate Commercial

Vores rådgivning dækker alle erhvervs- og selskabsretlige spørgsmål. Vi har fokus på krydsfeltet mellem erhvervsret, selskabsret og skatteret.

– LÆS MERE –

FAST EJENDOM

Hos Németh Sigetty har vi mange års erfaring med både generel og specialiseret rådgivning vedrørende fast ejendom.

– LÆS MERE –

Insolvens og rekonstruktion

Hos Németh Sigetty har vi mange års erfaring og omspændende ekspertise inden for alle områder af insolvensretten.

– LÆS MERE –

M&A

Hos Németh Sigetty har vi omfattende erfaring med virksomhedstransaktioner og har rådgivet en lang række virksomheder såvel som privatpersoner – både købere som sælgere – om samtlige elementer i en transaktion.

– LÆS MERE –

Privatret

Hos Németh Sigetty har vi stor erfaring med rådgivning af private klienter omkring generationsskifte samt valg og etablering af privates formuestruktur.

– LÆS MERE –

RETSSAGER
OG VOLDGIFT

Németh Sigetty er et af landets førende og mest erfarne proceskontorer og har ført utallige sager for de danske domstole på alle niveauer inklusive Højesteret. Som proceskontor er vi højt specialiseret.

– LÆS MERE –

OM OS

Németh Sigetty blev etableret i 1974 af advokat Karoly Németh og advokat Ole Sigetty og har fra etableringen haft fokus på rådgivning af erhvervsvirksomheder og proces. Advokat Karoly Németh, der var med til at stifte Németh Sigetty, er særlig kendt for at være en fortræffelig procedør og “klientens mand” med et utal af landsretssager og med nærmest daglig gang i retten.

På grundlag af en omhyggelig sagsforberedelse, kommerciel indsigt og forståelse er Németh Sigetty kendt for at være fremragende procedører og engagerede i erhvervsforhold. Kontoret har gennem tiden bistået klienter i en række markante sager, såvel retssager som transaktioner og erhvervsmæssig rådgivning.

Baseret på vores historik og fundament lægger vi som effektiv og engageret advokatvirksomhed afgørende vægt på at yde juridisk og forretningsmæssig rådgivning af højeste faglige standard. Vi fungerer samtidig som forretningsorienteret og effektiv samarbejdspartner for vores klienter.

Vi forstår vores klienters forretning, hvilket er en forudsætning for at yde værdiskabende rådgivning. Vi baserer vores rådgivning på personligt engagement, fleksibilitet og tillid – og vi har altid relationen til klienten i fokus.

Vi er bredt funderet juridisk og kommercielt, og flere af vores jurister har erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund ud over den klassiske juridiske uddannelse. Vi er samtidig velkvalificerede og i høj grad specialiserede på vores enkelte forretningsområder.

Alle videreuddannes løbende – ikke alene i henhold til de for advokater gældende krav om videreuddannelse, og qua vores specialisering sikrer vi, at vi leverer en for vores klienter optimal og velkvalificeret rådgivning.

Følg os på LinkedIn

KONTAKT

ADVOKATPARTNERSELSKAB

Németh Sigetty Advokater
Frederiksgade 21, 2.
1265 København K
+45 33 13 33 44
info@nslaw.dk
Sikker mail: Sikkermail@nslaw.dk
CVR 38 26 24 32

© 2018 NEMETH ADVOKATER. All Rights Reserved.

BANKINFORMATIONER

Reg.nr. 2150
Konto nr. 4391 822919
IBAN nr.: DK4920004391822919
SWIFT-BIC: NDEADKKK

FØLG OS PÅ LINKEDIN