Arbejds- og ansættelsesret

For virksomheder er medarbejderne ofte et af de største aktiver, hvorfor der ofte er behov for juridisk bistand og rådgivning inden for ansættelsesretten. Hos Németh Sigetty har vi omfattende erfaring med alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten og bistår såvel i relation til indgåelse og udformning af kontrakter, bonusprogrammer mv.

Qua vores omfattende proceserfaring generelt og særligt med sager vedrørende arbejds- og ansættelsesretlige forhold, fører vi tillige sager ved de almindelige domstole, faglige voldgiftsretter og nævn og Arbejdsretten, ligesom vi bistår i relation til alternativ tvistløsning (for eksempel mediation).

Vores bistand indenfor Arbejds- og Ansættelsesret omfatter blandt andet:

• Forhandling og indgåelse af direktørkontrakter
• Forhandling og indgåelse af øvrige kontrakter om ansættelsesforhold
• Rådgivning om konkurrence- og kundeklausuler

• Ansættelsesretlige konsekvenser af virksomhedsoverdragelser
• Rådgivning vedrørende incitaments- og pensionsordninger
• Rådgivning ved udarbejdelse af personalehåndbøger og øvrige interne dokumenter, herunder interne retningslinjer til imødegåelse af diskrimination mv. samt etablering af whistleblowerordninger
• Rådgivning vedrørende Corporate Governance
• Rådgivning og bistand vedrørende persondatabehandling og personoplysninger
• Undervisning (eksempelvis af de personaleansvarlige)

Vi anvender vores mangeårige erfaring og specialviden til, i en tæt dialog og forståelse med klienten, at finde den løsning, som, ud fra faglige og etiske hensyn, er den bedste i enhver given situation – uden at gå på kompromis.

Arbejds- og ansættelsesret

For virksomheder er medarbejderne ofte et af de største aktiver, hvorfor der ofte er behov for juridisk bistand og rådgivning inden for ansættelsesretten. Hos Németh Sigetty har vi omfattende erfaring med alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesretten og bistår såvel i relation til indgåelse og udformning af kontrakter, bonusprogrammer mv.

Qua vores omfattende proceserfaring generelt og særligt med sager vedrørende arbejds- og ansættelsesretlige forhold, fører vi tillige sager ved de almindelige domstole, faglige voldgiftsretter og nævn og Arbejdsretten, ligesom vi bistår i relation til alternativ tvistløsning (for eksempel mediation).

Vores bistand indenfor Arbejds- og Ansættelsesret omfatter blandt andet:

• Forhandling og indgåelse af direktørkontrakter
• Forhandling og indgåelse af øvrige kontrakter om ansættelsesforhold
• Rådgivning om konkurrence- og kundeklausuler

• Ansættelsesretlige konsekvenser af virksomhedsoverdragelser
• Rådgivning vedrørende incitaments- og pensionsordninger
• Rådgivning ved udarbejdelse af personalehåndbøger og øvrige interne dokumenter, herunder interne retningslinjer til imødegåelse af diskrimination mv. samt etablering af whistleblowerordninger
• Rådgivning vedrørende Corporate Governance
• Rådgivning og bistand vedrørende persondatabehandling og personoplysninger
• Undervisning (eksempelvis af de personaleansvarlige)

Vi anvender vores mangeårige erfaring og specialviden til, i en tæt dialog og forståelse med klienten, at finde den løsning, som, ud fra faglige og etiske hensyn, er den bedste i enhver given situation – uden at gå på kompromis.