Corporate Commercial

Vores rådgivning dækker alle erhvervs- og selskabsretlige spørgsmål. Vi har fokus på krydsfeltet mellem erhvervsret, selskabsret og skatteret. Vi lægger vægt på også at fungere som sparringspartner og yde brugbar rådgivning, der ikke alene fungerer legalt men også kommercielt. Som klient er du dermed sikret en værdiskabende og omkostningseffektiv rådgivning.

Németh Sigettys rådgivningsydelser på området omfatter blandt andet:

• Danske og internationale kontraktforhold, herunder forhandling og udarbejdelse af samt rådgivning om alle gængse aftaletyper
• Etablering og drift af virksomhed, herunder valg af selskabsform, stiftelse, ejerforhold og virksomhedsstruktur
• Selskabsretlige og skattemæssige spørgsmål vedrørende kapitaltilførsel, spaltning, fusion og andre former for omstrukturering
• Deltagelse i bestyrelsesarbejde og bistand i forbindelse med gennemførelse af generalforsamlinger
• Sparringspartner for virksomhedens ejer/ledelse vedrørende driften af virksomheden
• Forholdet til offentlige myndigheder, herunder indgivelse af ansøgninger og klager over afgørelser
• Erhvervs- og skattemæssige forhold i forbindelse med generationsskifte
• Afvikling af virksomheder, herunder likvidation af selskaber

Hos Németh Sigetty har vi tilegnet os en betydelig viden samt en bredtfavnende praktisk erfaring med samtlige forhold relateret til erhvervs- og selskabsret.

Baseret på vores juridiske og erfaringsmæssige grundlag agerer vi som sparringspartner og leverer kommercielt anvendelig og relevant rådgivning.

Vores bistand inden for selskabsretten omfatter bl.a.:

• Etablering og drift af selskaber, herunder valg af selskabsform, kapitalændringer spaltninger, fusioner og øvrige modeller for omstrukturering af selskaber
• Omstrukturering
• Alle ejerrelaterede forhold (for eksempel ejeraftaler)
• Deltagelse i bestyrelsesarbejde og bistand i forbindelse med gennemførelse af generalforsamlinger
• Rådgivning og sparring i forbindelse med erhvervs- og skattemæssige forhold relateret til generationsskifte
• Afvikling af virksomheder, herunder likvidation af selskaber

Németh Sigetty har betydelig erfaring med rådgivning om både nationale såvel som internationale kommercielle kontraktforhold af enhver art.

Németh Sigetty rådgiver således ved indgåelse, forhandling og fortolkning af

• Samhandelsaftaler
• Agent- og forhandleraftaler samt franchiseforhold
• Produktionsaftaler
• Udviklings- og licensaftaler

Corporate Commercial

Vores rådgivning dækker alle erhvervs- og selskabsretlige spørgsmål. Vi har fokus på krydsfeltet mellem erhvervsret, selskabsret og skatteret. Vi lægger vægt på også at fungere som sparringspartner og yde brugbar rådgivning, der ikke alene fungerer legalt men også kommercielt. Som klient er du dermed sikret en værdiskabende og omkostningseffektiv rådgivning.

Németh Sigettys rådgivningsydelser på området omfatter blandt andet:

• Danske og internationale kontraktforhold, herunder forhandling og udarbejdelse af samt rådgivning om alle gængse aftaletyper
• Etablering og drift af virksomhed, herunder valg af selskabsform, stiftelse, ejerforhold og virksomhedsstruktur
• Selskabsretlige og skattemæssige spørgsmål vedrørende kapitaltilførsel, spaltning, fusion og andre former for omstrukturering
• Deltagelse i bestyrelsesarbejde og bistand i forbindelse med gennemførelse af generalforsamlinger
• Sparringspartner for virksomhedens ejer/ledelse vedrørende driften af virksomheden
• Forholdet til offentlige myndigheder, herunder indgivelse af ansøgninger og klager over afgørelser
• Erhvervs- og skattemæssige forhold i forbindelse med generationsskifte
• Afvikling af virksomheder, herunder likvidation af selskaber

Hos Németh Sigetty har vi tilegnet os en betydelig viden samt en bredtfavnende praktisk erfaring med samtlige forhold relateret til erhvervs- og selskabsret.

Baseret på vores juridiske og erfaringsmæssige grundlag agerer vi som sparringspartner og leverer kommercielt anvendelig og relevant rådgivning.

Vores bistand inden for selskabsretten omfatter bl.a.:

• Etablering og drift af selskaber, herunder valg af selskabsform, kapitalændringer spaltninger, fusioner og øvrige modeller for omstrukturering af selskaber
• Omstrukturering
• Alle ejerrelaterede forhold (for eksempel ejeraftaler)
• Deltagelse i bestyrelsesarbejde og bistand i forbindelse med gennemførelse af generalforsamlinger
• Rådgivning og sparring i forbindelse med erhvervs- og skattemæssige forhold relateret til generationsskifte
• Afvikling af virksomheder, herunder likvidation af selskaber

Németh Sigetty har betydelig erfaring med rådgivning om både nationale såvel som internationale kommercielle kontraktforhold af enhver art.

Németh Sigetty rådgiver således ved indgåelse, forhandling og fortolkning af

• Samhandelsaftaler
• Agent- og forhandleraftaler samt franchiseforhold
• Produktionsaftaler
• Udviklings- og licensaftaler