Rets- og voldgiftssager

Németh Sigetty er et af landets førende og mest erfarne proceskontorer og har ført utallige sager for de danske domstole på alle niveauer inklusive Højesteret. Som proceskontor er vi højt specialiseret. Vi har i en lang årrække rådgivet i og ført en betydelig del af de mest komplekse rets- og voldgiftssager i Danmark.

Németh Sigetty er specialiseret i at bistå klienter inden for alle grene af juridisk konfliktløsning, uanset retsinstans, og har således også omfattende erfaring med voldgiftssager af enhver art.

Vi har særlig erfaring og fokus på førelse af erhvervsretlige sager ved landets øverste domstole samt nationale og internationale voldgiftsretter, ligesom Németh Sigetty er et af de førende kontorer inden for massesøgsmål i Danmark. Særligt har Németh Sigetty proceserfaring inden for følgende:

• Sager om professionelt ansvar, herunder bestyrelsesansvar
• Sager om økonomisk kriminalitet
• Entrepriseret
• Fast ejendom
• Generelle erhvervsretlige emner
• Arbejds– og ansættelsesret

Németh Sigetty har endvidere omfattende erfaring med straffesager, herunder beneficerede sager – særligt vedrørende sager om økonomisk kriminalitet.

Németh Sigetty er desuden specialiseret i og har stor erfaring med kommissionsager og har været involveret i de væsentligste af staten nedsatte kommissioner i Danmark, enten som udspørger eller som bisidder.

Rets- og voldgiftssager

Németh Sigetty er et af landets førende og mest erfarne proceskontorer og har ført utallige sager for de danske domstole på alle niveauer inklusive Højesteret. Som proceskontor er vi højt specialiseret. Vi har i en lang årrække rådgivet i og ført en betydelig del af de mest komplekse rets- og voldgiftssager i Danmark.

Németh Sigetty er specialiseret i at bistå klienter inden for alle grene af juridisk konfliktløsning, uanset retsinstans, og har således også omfattende erfaring med voldgiftssager af enhver art.

Vi har særlig erfaring og fokus på førelse af erhvervsretlige sager ved landets øverste domstole samt nationale og internationale voldgiftsretter, ligesom Németh Sigetty er et af de førende kontorer inden for massesøgsmål i Danmark. Særligt har Németh Sigetty proceserfaring inden for følgende:

• Sager om professionelt ansvar, herunder bestyrelsesansvar
• Sager om økonomisk kriminalitet
• Entrepriseret
• Fast ejendom
• Generelle erhvervsretlige emner
• Arbejds– og ansættelsesret

Németh Sigetty har endvidere omfattende erfaring med straffesager, herunder beneficerede sager – særligt vedrørende sager om økonomisk kriminalitet.

Németh Sigetty er desuden specialiseret i og har stor erfaring med kommissionsager og har været involveret i de væsentligste af staten nedsatte kommissioner i Danmark, enten som udspørger eller som bisidder.