Privatret

Hos Németh Sigetty har vi stor erfaring med rådgivning af private klienter omkring generationsskifte og valg og etablering af privates formuestruktur. Vi bistår således ved de indledende overvejelser, ved etablering af strukturerne samt ved den løbende rådgivning efter etablering af strukturen eller generationsskiftet.

Vi bistår herudover tillige med privates oprettelse af testamenter, økonomiske forhold i privatsfæren samt arveret og dødsboskifteret.

Hos Németh Sigetty forvalter og rådgiver vi desuden om fonde og trusts, dette såvel etableringen som den efterfølgende rådgivning og administration.

Privatret

Hos Németh Sigetty har vi stor erfaring med rådgivning af private klienter omkring generationsskifte og valg og etablering af privates formuestruktur. Vi bistår således ved de indledende overvejelser, ved etablering af strukturerne samt ved den løbende rådgivning efter etablering af strukturen eller generationsskiftet.

Vi bistår herudover tillige med privates oprettelse af testamenter, økonomiske forhold i privatsfæren samt arveret og dødsboskifteret.

Hos Németh Sigetty forvalter og rådgiver vi desuden om fonde og trusts, dette såvel etableringen som den efterfølgende rådgivning og administration.