Corporate / Mergers & Acquisitions

Fonds- og selskabsret

Hos Németh Sigetty har vi tilegnet os en betydelig viden samt en bredtfavnende praktisk erfaring med samtlige forhold relateret til fonds- og selskabsret. Vi bistår ved:

 • Etablering
 • Omstrukturering
 • Alle ejerrelaterede forhold (for eksempel ejeraftaler)
 • Som dirigent på generalforsamlinger

Virksomhedstransaktioner

Hos Németh Sigetty har vi omfattende erfaring med virksomhedstransaktioner og har rådgivet en lang række virksomheder såvel som privatpersoner – både købere som sælgere – om samtlige elementer i en transaktion. Vi bistår således blandt andet ved:

 • Køb/salg
 • Fusion
 • Spaltning
 • Ventureinvestering


Vores rådgivning indenfor Mergers & Acquisitions omfatter:

 • Planlægning
 • Fastlæggelse af transaktionsstruktur
 • Due diligence undersøgelser
 • Dokumentudarbejdelse
 • Forhandlinger
 • Finansiering og implementering af transaktionen

Kontraktforhold

Németh Sigetty har betydelig erfaring med rådgivning om både nationale såvel som internationale kommercielle kontraktforhold af enhver art.
Németh Sigetty rådgiver således ved indgåelse, forhandling og fortolkning af:

 • Samhandelsaftaler
 • Agent- og forhandleraftaler
 • Produktionsaftaler
 • Udviklings- og licensaftaler
 • Standardvilkår

Retssager

Németh Sigetty er et af landets førende proceskontorer. Som proceskontor er vi højt specialiseret. Vi har i en lang årrække rådgivet i og ført en betydelig del af de mest komplekse rets- og voldgiftssager i Danmark.

 • Németh Sigetty er specialiseret i at bistå klienter inden for alle grene af juridisk konfliktløsning, uanset retsinstans
 • Németh Sigetty har særlig erfaring og fokus på førelse af erhvervsretlige sager ved landets øverste domstole samt nationale og internationale voldgiftsretter
 • Németh Sigetty er et af de førende kontorer indenfor massesøgsmål i Danmark
 • Németh Sigetty har omfattende erfaring med straffesager, herunder beneficerede sager – særligt vedrørende sager om økonomisk kriminalitet