Arbejds- & Ansættelsesret

For virksomheder er det ofte vigtigt at sikre såvel arbejdsgiver som arbejdstager. Hos Németh Sigetty er vi specialister inden for arbejds- og ansættelsesretlige forhold og bistår:

• Danske og internationale virksomheder
• Organisationer
• Bestyrelsesmedlemmer
• Direktører
• Ledende medarbejdere 
• Funktionærer og timelønnede

Vores bistand indenfor Arbejds- og Ansættelsesret omfatter blandt andet:

• Rådgivning vedrørende incitaments- og pensionsordninger
• Personalehåndbøger
• Interne retningslinjer til imødegåelse af diskrimination
• Corporate Governance
• Undervisning (eksempelvis af de personaleansvarlige)

Vi anvender vores mangeårige erfaring og specialviden til, i en tæt dialog og forståelse med klienten, at finde den løsning, som, ud fra faglige og etiske hensyn, er den bedste i enhver given situation.

Hos Németh Sigetty har vi desuden omfattende proceserfaring med sager vedrørende arbejds- og ansættelsesretlige forhold:

• Ved de almindelige domstole
• Ved faglige voldgiftsretter og nævn
• Ved Arbejdsretten
• Bistand i relation til alternativ tvistløsning (for eksempel mediation).